recursos

Maleta de recursos:
En aquest lloc de Anna Sorolla y Manuel López poderm trobar molts recursos per àrees, així com a muntó de coses interessants, per aprendre i reforçar els contingunts que anem treballant. Ens pot servir també per a treballar a casa amb els nostres pares.

Tècniques d'estudi:
Mecanografía:
Escriure amb els dits de les dues mans correctament , ens farà guanyar rapidesa.