projectes

Projecte Col·laboratiu de centre 2012/2013 Projectes d'aula:


Coneixement del Medi 6é curs 2011/2012

        Projecte nº1


    Projecte nº2

    Projecte nº3


    Projecte nº4

    Projecte nº5
    Projecte nº6
   Projecte nº 7

   Projecte nº 8

   Projecte Nº 9
Projecte Nº 10